2021-07-25
ضخامت پلکسی گلاس ورق کارتون پلاست پلکسی گلاس فروشگاه پلکسی گلاس پلکسی

ضخامت پلکسی گلاس و انواع ورق پلکسی5 (3)

پلکسی گلاس ها انواع مختلفی دارند که شامل؛ پلکسی آینه ای،پلکسی مات،پلکسی شفاف و پلکسی رنگی می باشد. همینطور  شایان ذکر است ضخامت ورق پلکسی های مختلف از یک تا 40 میلیمتر تولید می شوند. پلکسی گلاس چیست؟ پلکسی گلاس […]
فروشگاه
پشتیبان فروش