2021-04-26
پلکسی گلاس فروشگاه پلکسی گلاس پلکسیطراحی و ساخت تریبون

تریبون ، طراحی و ساخت ، کاربردها ، مزایا ، اهمیت ساخت5 (2)

تریبون ، طراحی و ساخت تریبون از انواع پیشخوان هایی می باشد که برای سخنرانی در مجالس مختلف از آن بهره می برند . تریبون ها معمولا ارتفاع استانداردی دارند و همچنین از جنس های مختلفی مانند چوب، ورق های […]
فروشگاه
پشتیبان فروش