پلکسی ترانسپارنت

2021-06-19
پلکسی ترانسپرنت فروشگاه پلکسی گلاس پلکسی گلاس

پلکسی ترانسپارنت چیست ؟3.7 (3)

پلکسی گلاس ترانسپارنت یک ورق رنگی شفاف است؛آن شیشه ای رنگی که می شد فضای بیرون را از پشت آن تماشا کرد امروز همان پلکسی گلاس ترانسپارنت است.
فروشگاه
پشتیبان فروش