2021-06-08
پلکسی گلاس فروشگاه پلکسی گلاس پلکسیپلکسی گلاس پنل پلکسی

پنل پلکسی در دکوراسیون داخلی5 (1)

پنل پلکسی در واقع دیوار پوش هایی از جنس پلکسی گلاس هستند که برای ساختمان های مختلفی از قبیل اداری و مسکونی و هتل ها و هر نوع محل مسکونی قابل اجرا میباشند و در دکوراسیون داخلی فضا های مورد نظر تاثیر به سزا و مهمی دارند.
فروشگاه
پشتیبان فروش